คำตอบ

2014-01-27T20:09:27+07:00
林高蔦Língāoniǎo ค่ะ มีพินอินเพิ่มให้ด้วยตอนนี้เรียนจีนที่โรงเรียนค่ะ