กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก สีขาว 2 ลูก นอกนั้นเป็นสีอื่น ๆ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอล 3 ลูกจากกล่องใบนี้ ให้ได้สีแดง 1 ลูก น้ำเงิน 1 ลูก และไม่ได้สีขาวคือข้อใด


2

คำตอบ

2014-01-25T00:17:16+07:00
กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก
เป็นสีแดง 1 ลูก คิดเป็น 1/10 ของลูกบอลทั้งหมดในกล่อง
เป็นสีน้ำเงิน 2 ลูก คิดเป็น 2/10 ของลูกบอลทั้งหมดในกล่อง
เป็นสีขาว 2 ลูก คิดเป็น 2/10 ของลูกบอลทั้งหมดในกล่อง
ดังนั้นโอกาสที่จะหยิบลูกบอล 3 ลูก ให้ได้สีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 1 ลูก และไม่ได้สีขาวคือ 1/10
  • prang
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-28T19:59:04+07:00