กระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ถ้าพับให้เป็นสองส่วนตามรอยพับที่แบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานออกเป็นสองส่วนเท่ากัน จะมีวิธีพับกี่วิธี (ช่วยอธิิบายให้ฟังหน่อยค่ะ "เฉลยคือพับได้ไม่จำกัด")

1

คำตอบ

2014-01-25T15:39:13+07:00
ที่พับได้ไม่จำกัดน่าจะเพราะว่า สามารถพับทางใด มุมใดก็สามารถแบ่งครึ่งได้เช่นเดียวกันน่ะค่ะ เช่นเดียวกับรูปวงกลมเลยค่ะ