ลูกหมีอายุ 3สัปดาห์ 4วัน อีก1สัปดาห์6วัน ลูกหมีตัวนี้จะมีอายุเท่าไร

2