คำตอบ

2014-01-25T18:18:42+07:00
เทคโนโลยีเป็นการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งแสดงว่ามนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดอยู่กับที่ ซึ่งเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้มนุษย์ค่ะ โดยเทคโนโลยีที่ดีจะต้องดีต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วย การพัฒนาที่ดีจะต้องสร้างผลประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยต้องคำนึงถึงผลในระยะยาวด้วยค่ะ
  • velskud99
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-25T19:39:59+07:00
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ในเรื่องของการเรียน การทำงาน หรือการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรก็ควรใช้ให้เป็นและใช้อย่างมีวิจารณญาน ^^