คำตอบ

2014-02-04T00:05:17+07:00
ที่ปรึกษา? กระทรวงทุกกระทรวงก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีในด้านที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วครับ