คำตอบ

2014-01-26T07:44:10+07:00
Laisser faire หรือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีหลักการคือ การขายให้ได้กำไรสูงที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุดค่ะ