คำตอบ

2014-01-26T07:37:00+07:00
1 การทำถ้วยชามสังคโลก เครื่องปั้นดินเผา
2 การประดิษฐ์จักรสานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
3 การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ
4 การรักษาโรคโดยใช้การรักษาแบบแผนโบราณ พึ่งพาสมุนไพร
5 ระบบจัดการน้ำเครื่องอุปโภค บริโภค
  • love2828
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-27T14:54:16+07:00
1.ภูมิปัญญด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่
2.ภูมิปัญญด้านการประกอบอาชีพ
3.ภูมิปัญญด้านการเเพทย์เเผนไทย
4.ภูมิปัญญด้านศิลปกรรม
5.ภูมิปัญญด้านภาษาเเละวรรณกรรม
6.ภูมิปัญญด้านปรัชญา ศาสนาเเละประเพณีข้อมูลต่างๆเข้าไปดูที่
ความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว