คำตอบ

2014-01-26T07:42:04+07:00
ลองฝึกบ่อยๆค่ะ ฝึกดูฝึกพูดจาก video ในอินเทอร์เน็ตบ้าง หรือถ้าให้ดีก็น่าจะมีโอกาสได้ไปฝึกพูดกับชาวเกาหลีเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ มั่นใจว่าถ้าฝึกบ่อยๆ เดี๋ยวต้องพูดได้ค่ะ 
หากตั้งใจและคิดที่จะพูดจริงๆ มั่นใจได้เลยว่าต้องพูดได้แน่ เชื่อมั่นในตัวเองแล้วตั้งใจฝึกพูดต่อไปนะ (ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น