คำตอบ

2014-02-04T00:03:58+07:00
ทุกเรื่องเลยครับ ทุกเรื่องที่มาจนรถึงทุกวันนี้ก็มาจากความรู้จากคนรุ่นก่อนๆครับ