แต่งกาพย์ยานี11เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ แต่ง2บท แต่งไม่ได้อ่ะ

1

คำตอบ

2014-01-26T17:43:21+07:00
วรรคแรก 5 พยางค์ วรรคที่สอง 6 พยางค์ [คำถามนี้ให้แต่งให้ หรือถามว่าแต่งยังไง]