ส่วนตัวคิดว่า วิตามิน K ค่ะ เพราะช่วยให้เลือแข็งตัวได้เร็ว นอกกรอบค่ะนอกกรอบ 55 ><

คำตอบ

2014-02-14T15:44:40+07:00
ส่วนตัวคิดว่า วิตามิน K ค่ะ เพราะช่วยให้เลือแข็งตัวได้เร็ว นอกกรอบค่ะนอกกรอบ 55 ><
2014-02-15T19:09:55+07:00