บุุลสำคัญชาติไหนคะ ถ้าเป็นชาวกรีกโบราณรู้จักอยู่คนเดียว คือ เธลีส (Thales) เป็นนักคณิตศาสตร์ และก็พ่อค้าชาวกรีกโบราณ

คำตอบ

2014-02-01T19:05:14+07:00
พ่อค้ารายย่อย - พ่อค้ารายเล็กที่ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่รับซื้อสินค้าจากสถานที่ผิดแล้วนำไปขายต่อ ไปอีกทอดหนึ่ง แต่ราคาจะสูงขึ้น
พ่อค้าคนกลาง - พ่อค้าที่เป็นคนกลางที่รับซื้อสินค้าจากผู้ผลิต แล้วนำไปขายแก่ผู้บริโภคต่ออีกทอดหนึ่ง
พ่อค้ารายใหญ่ - พ่อค้าพวกนี้จะเป็นคนคอยกุมยังเหียนของพ่อค้ารายย่อย เพื่อเอากำไรของพ่อค้ารายย่อย