ภาคเหนือ ส่วนมากจะเป็นพวก สะล้อ ซอ ซึง
ภาคกลางจะเป็นพวก ระนาด กลองมโหรี ฆ้องวง
ภาคอีสานก็พวก พิณ แคน โปรงลาง
ภาคใต้ก็พวก อังกะลุง