ฉันจำคุณเกือบไม่ได้ เพราะคุณเปลี่ยนไปมาก เขียนภาษาอังกฤษยังไงคะ

2