อิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม และความเชื่อ ของประชาชนในใต้หวัน คือผมอยากได้ข้อมูลหลักๆ ประเด็นหลักๆ พร้อมทั้งที่มาของข้อมูล ช่วยหน่อยนะ1

คำตอบ

2014-01-31T18:28:24+07:00
ขอตอบจากความเข้าใจส่วนตัวนะคะ ที่เคยเรียนมารับรองว่าไม่ได้คัดลอกข้อมูลมา 100% ค่ะ
1 มีผลต่อจิตใจของคนไทยทำให้เป็นคนมีเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ใจเย็น และสุภาพค่ะ
2 ประชาชนชาวไทยนิยมให้บุตรหลานบวชเรียนพระพุทธศาสนาตอนอายุครบ 20 ค่ะ
3 วัดเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนต่างๆ
4 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย 
5 คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธค่ะ
6 มีอิทธิพลต่อสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งล้วนมาจากศาสนาพุทธจำนวนมากตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังและวัดวาอารามต่างๆ
7 ส่งผลทางด้านวรรณกรรม มีวรรณกรรมทางศาสนาจำนวนมากตั้งแต่สุโขทัย ซึ่งเรื่องแรกคือ ไตรภูมิพระร่วง
8 ความเชื่อด้าน บุญ บาปว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว