she wants to go home. บอกเล่า

does she want to go home. คำถาม

คือสงสัยว่าทำไมประโยคคำถามต้องใช้ does ครับ? ในประโยคบอกเล่ามมันมี want ซึ่งเป็นประะานแล้วทำไมถึงต้องมี does ครับ?

2

คำตอบ

2014-01-26T21:57:09+07:00
เพราะVerb to doมันเป็นverbช่วยไงคะ  ประโยคนี้มันมี want เป็นverbแท้อยู่แล้ว 
การจะทำให้เป็นประโยคคำถามจึงต้องใช้ Do/Does 
แต่ถ้ามันไม่มีverbแท้อยู่ จึงใช้ verb to be ไดค่ะ

2014-01-29T00:52:24+07:00
คำถามแรก - ทำไมต้องใช้ does?
เพราะ Does ในประโยคในรูปของ Present Sim มันมาคู่กับประธานซึ่งเป็นเอกพจน์ครับ

คำถามที่สอง - ประโยคบอกเล่ามมันมี want ซึ่งเป็นประธานแล้วทำไมถึงต้องมี does?
เดี๊ยวก่อนนะครับ want ไม่ใช่ประธานครับ มันเป็น verb แท้ ซึ่่งverbแท้ไม่สามารถนำมาขึ้นต้นประโยคได้เหมือน Verb to be หรือจำพวก Wh-Question ทั้หลายได้ครับ ซึ่งในรูปประโยคบอกเล่ามันมาในรูปประโยคของ Present SimpleTense ครับ เลยต้องใช้ Does ตามที่ผมบอกข้อหนึ่งนั่นแหละครับ