ชื่อ ประนัย แปลว่าอะไรหมายความว่า ชื่อนี้มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต

1

คำตอบ

2014-01-29T01:52:23+07:00
ในพจนานุกรมราชบัญฑิตไม่มีครับ ผมเปิดแล้ว ขอโทดนะครับ