คำตอบ

2014-01-26T21:43:07+07:00
5ชั้น   แต่จริงๆแล้วมี4ชั้นเนื่องจากชั้นที่5ไม่มีอากาศจึงไม่นับเป็นชั้นนบรรยากาศได้แก่        1.โทรโพสเฟียร์        2.สตราโทสเฟียร์        3.มีโซสเฟียร์        4.เทอร์โมสเฟียร์        5.เอกโซสเฟียร์
5ชั้น แต่จริงๆแล้วมี4ชั้นเนื่องจากชั้นที่5ไม่มีอากาศจึงไม่นับเป็นชั้นนบรรยากาศได้แก่ 1.โทรโพสเฟียร์ 2.สตราโทสเฟียร์ 3.มีโซสเฟียร์ 4.เทอร์โมสเฟียร์ 5.เอกโซสเฟียร์
2014-01-26T21:48:57+07:00
5ชั้น  
แต่จริงๆแล้วมี4 ชั้นเนื่องจากชั้นที่5ไม่มีอากาศจึงไม่นับเป็นชั้นนบรรยากาศได้แก่
1.โทรโพสเฟียร์       
2.สตราโทสเฟียร์       
3.มีโซสเฟียร์        
4.เทอร์โมสเฟียร์       
5.เอกโซสเฟียร์