คำตอบ

2014-02-01T17:27:30+07:00
ทำรูปทรงเรขาคณิต จากพวกกล่องนม หรือพวกกระดาษเหลือใช้ เป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ