คำตอบ

2014-01-29T00:22:14+07:00
Will
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นเรื่องจริง, ถ้าไม่แน่ใจนักเกี่ยวกับอนาคตให้ใช้ will บวกกับ probably, possibly, I think หรือ I hope

EX. The President will serve for four years.

Going to 
ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่คสดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆในขณะนั้น

EX. Look at the cloud! It's going to be another storm.