คำตอบ

  • RoSEs
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-27T22:53:50+07:00
1) Dr คือ โดเมน คิดโดยหาว่า ค่า x อะไรที่เป้นไปได้บ้างง 
เราก็คิดที่ x-3 ต้องไม่เท่ากับ 0 เพราะถ้า เป็น0 สมการจะหาค่าไม่ได้ 
เราก็คิดที่ x-3=0; x=3 ดังนั้น  x ต้องเป็น R-{0} 
Rr คือเรนจ์ คิดโดยหาว่า ค่า y เป็นอะไรได้บ้าง ดังนั้น y=R 

2) Dr เราต้องดูว่า 9-xกำลัง 2 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 เพราะในรูทติดลบจะหาค่าไม่ได้ 
9-x^2 >= 0 : 9>=x^2 ;x<=3 ตอบ (-infi,3]
Rr = R