1.บทพูดการเขียน เขียนยังไงครับ
2.ความรู้พื้นฐานในการพูด ละชนิดและประเภทการพูด ?

2

คำตอบ

2014-01-29T22:38:52+07:00
บทการพูดการเขียน คือ บทหรือที่เราเรียกกันว่าโพยนั่นแหละ บทพูดควรจะเตรียมไว้ก่อนที่ผู้พูดจะพูดกล่าว เพื่อความแน่ใจว่าพูดถูกต้อง ควรซ้อมก่อนการขึ้นพูด

ความรู้พื้นฐานในการพูด คือ หลักของการพูดที่ดีนั่นเอง การพูดที่ดีนั้น ที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วคือ ควรที่จะพูดจาไพเราะ ถูกต้องตามกาละเทศะและสถานที่ หากพูดคุยกับผู้อาวุโสควรที่จะน้อมน้อม และระมัดระวังคำพูดเป็นอย่างมาก
2014-01-31T18:42:21+07:00
พูดใครๆก็พูดได้ แต่คนที่พูดดีนั้นมีน้อย
การพูดหรือนำเสนอที่ดี ควรมีการเตรียมตัวอย่างแม่นยำก่อนนำเสนอจริง คือ เราจะต้องเข้าใจเนื้อหานั้นๆอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ จำๆๆ แล้วมาพูดเหมือนอ่านๆๆ อย่างนี้ไม่น่าจะใช่แก่นหลักนะคะ 
การจดบทก่อนจะนำเสนอถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ อย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นถึงความพยายามของเราและการเตรียมตัวอย่างดีเลิศมาก่อน ซึ่งการจดบทพูดที่ดี ไม่ควรจดเนื้อหาทั้งหมดนะคะจดเพียงหัวข้อหลักๆ กันลืมก็พอ เผื่อว่าลืมขึ้นมาจะได้ยกขึ้นมาดูนิดหน่อย การพูดจะได้ไม่ติดขัดค่ะ และเพื่อการพูดให้ดูดีอย่างเป็นมืออาชีพจะต้อง จดบทในแผ่นเล็กๆก็พอค่ะ ไม่ใช่ถือมาเป็นสี่แผ่นใหญ่ๆ เย็บมุมมาก็น่าเกลียดไปนะคะ